Avís legal

L’accés o utilització del present Lloc Web www.talaiapagesa.cat (d’ara endavant el Lloc Web) suposa l’automàtica adquisició de la condició d’Usuari i l’acceptació per aquest de la totalitat de condicions i disposicions recollides en aquest Avís Legal en el moment en què es produeixi aquest accés o utilització.

Identitat del titular d’aquest lloc web

El titular del present Lloc Web (d’ara endavant el “Titular del present Lloc Web”) és:

  • Neus Monllor
  • CIF / NIF: B55313779
  • Adreça: Carrer, Sabino Arana 16, Mungia (48100)
  • Mail: neus@neusmonllor.eu
  • Telèfon: 692 97 41 83

Legislació

Amb caràcter general, aquest Lloc Web i les relacions entre el Titular del present Lloc Web amb els Usuaris, es regeixen amb caràcter general per la legislació i jurisdicció espanyoles.

Condicions d’ús

Els Usuaris que accedeixin al present Lloc Web hauran de respectar els termes i condicions recollits en aquest Avís Legal i en l’ordenament jurídic vigent en cada moment, així com l’ordre públic, la moral i els bons costums.

Els Usuaris podran veure o imprimir els continguts del present Lloc Web sempre que es realitzi amb fins purament informatius i per a un ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials, il·lícits, indeguts, antijurídics o immorals, i sense que aquests continguts puguin ser alterats o modificats de cap manera.

El Titular del present Lloc Web es reserva el dret de modificar, completar, afegir o suprimir els continguts publicats al Lloc Web en qualsevol moment i sense avís previ. Igualment, el Titular del present Lloc Web podrà restringir l’accés a aquests continguts quan sigui aconsellable per raons tècniques o així ho consideri convenient.

Així mateix, el Titular del Lloc Web no es responsabilitza ni s’identifica amb les opinions que s’hi aboquen pels seus col·laboradors o Usuaris.

En cap cas els Usuaris podran accedir o utilitzar aquest Lloc Web de manera que s’ocasionin danys o s’inutilitzi totalment o parcialment el mateix, es modifiquin, suprimeixin o alterin els seus continguts, disseny gràfic o codi font, es facin malbé o alterin els equips del Titular del Lloc Web, o als programes, arxius, fitxers, etc. que aquest pogués posseir, o es causes qualsevol perjudici a tercers que igualment utilitzin aquests elements.

Les adreces de correu electrònic que figuren al Lloc Web no podran ser utilitzades, cedides o recopilades per a l’enviament d’informacions publicitàries no sol·licitades pel Titular del Lloc Web.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del contingut, disseny gràfic i codis del present Lloc Web, tant existent en el moment actual com en el futur, són titularitat del Titular del present Lloc Web. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, divulgació, comunicació pública, còpia, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, llevat del consentiment per escrit del Titular del present Lloc Web . Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a les pàgines web del present Lloc Web són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei. L’accés per part dels Usuaris al Lloc Web no suposa la concessió de cap dret sobre aquests drets de propietat intel·lectual.