Política de protecció de dades

El Titular del present Lloc Web té entre els seus objectius prioritaris garantir als seus clients i usuaris una confidencialitat absoluta de les dades aportades per aquests. En aquest sentit, es compromet plenament amb la protecció de les dades personals dels usuaris del present Lloc Web, d’acord amb allò establert a la normativa vigent i especialment al Reglament General Europeu de Protecció de Dades.

Qui és el responsable de les teves dades?

D’acord amb allò establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, t’informem que les dades personals aportades seran tractades pel Titular del present Lloc, les dades del qual pots consultar a l’apartat “Identitat del titular d’aquest lloc web” del present Avís Legal.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades que ens aportes són necessàries per poder prestar-te amb totes les garanties el servei sol·licitat, i seran tractades amb les finalitats següents:

  • Prestar el servei demandat per l’usuari i que ofereix l’entorn digital, el manteniment i la millora, a base d’estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les seves dades i/o encreuaments amb altres bases de dades responsabilitat del Titular d’aquest Lloc Web.
  • Oferir promocions, ofertes o accions publicitàries lligades a la condició de Client, a través de mitjans de comunicació electrònica o altres, facilitar-ne la gestió de compra i la relació amb el Titular del present Lloc Web.
  • Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa.
  • Altres finalitats relacionades amb la bona fi del servei de compra venda tradicional i online.
  • Compliment de les obligacions fiscals i tributàries.

 

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Llevat d’interès legítim del Responsable, les dades proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per l’interessat.

Quina és la legitimació per al tractament de dades?

Els interessos legítims del responsable del tractament per realitzar el tractament de les vostres dades és l’execució del contracte subscrit amb nosaltres, així com els propis derivats de les obligacions legals que de l’activitat se’n deriven, i en altres casos el mer consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Per complir les finalitats previstes, les vostres dades podran ser comunicades a: Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. Empreses de missatgeria. Administració i autoritats en funció de compliments legals. Totes les empreses vinculades al Titular del present Lloc Web.

Quins són els teus drets en facilitar-nos les teves dades?

Qualsevol persona té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o dret a la portabilitat de les vostres dades personals, escrivint-nos a la nostra adreça postal o electrònica indicada a l’apartat “Identitat del titular d’aquest lloc web” del present Avís Legal, comunicant-nos el dret que voleu exercir. Tindrà dret igualment a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment esmentat. Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considereu que poden haver estat vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals.